Om Företaget.

Om

Det hela började med att jag hade arbetat med försäljning och marknadsföring inom IT- och hårdvarubranschen i över 20 år när jag en dag insåg att det finns alltför många företag som arbetar hårt och lever upp till sitt varumärke men att det sällan eller aldrig återspeglas på webben.
Eftersom jag alltid haft ett stort intresse för webbutveckling blev det naturligt för mig att byta karriär och ta med min erfarenhet till den nya utmaningen.
Med digitalisering är det ett helt nytt krav för människor och företag att ändra sitt sätt att arbeta
Det är precis där jag kommer in i bilden. 

Jag ser också hur webbutvecklingen blir enklare att arbeta med, men det är långt ifrån lätt att starta en sida och sedan få trafik till den, det kräver mycket kunskap, tekniker, kapital och tålamod. Dessutom är det också ofta dyrare än vad man hade föreställt sig på grund av för lite kunskaper. 

Richard Carlsson

 

Om Företaget.

Vem är jag?

Om

Det hela började med att jag hade arbetat med försäljning och marknadsföring inom IT- och hårdvarubranschen i över 20 år när jag en dag insåg att det finns alltför många företag som arbetar hårt och lever upp till sitt varumärke men att det sällan eller aldrig återspeglas på webben.
Eftersom jag alltid haft ett stort intresse för webbutveckling blev det naturligt för mig att byta karriär och ta med min erfarenhet till den nya utmaningen.
Med digitalisering är det ett helt nytt krav för människor och företag att ändra sitt sätt att arbeta
Det är precis där jag kommer in i bilden. 

Jag ser också hur webbutvecklingen blir enklare att arbeta med, men det är långt ifrån lätt att starta en sida och sedan få trafik till den, det kräver mycket kunskap, tekniker, kapital och tålamod. Dessutom är det också ofta dyrare än vad man hade föreställt sig på grund av för lite kunskaper. 

Richard Carlsson

 

stannar aldrig upp

Jag ger mig inte förrän vi har nått ert mål

älskar att utforska

Mitt kreativa sinne, service mind, envishet leder bolaget framåt

Vi tar det steg för steg

För att vara säkra på att vi kommer dit vi vill har vi inte bara ett slutmål, det delas upp i mindre delmål som sedan byggs ihop till en färdig produkt. Vi måste i denna konkurrens och utsatta miljö ha en hållbar strategi

tror på enkelhet

Det finns en uppsjö av alternativ därute idag, därför arbetar jag hårt för att lära mig nytt och tar vara på erfarenheter. Men jag krånglar inte till det.

Din dröm. Mitt mål.

tror på målmedvetenhet och engagemang

Man ska aldrig ge upp sina drömmar

Vill ni öka Er lönsamhet?

Låt oss göra det tillsammans